Om oss

Austevoll Kraftlag SA er eit energi og kommunikasjonsselskap. Verksemda omfatter byggjing og drift av infrastruktur samt sal av energi og telekomprodukt. Produktane vi tilbyr er strøm, telefoni, fiberbasert breiband (Lysglimt) og tv.

Kraftlaget har og ansvar for utbyggjing, drift og vedlikehald av Austevoll Vatn og Avløp sine anlegg.

I tillegg er kraftlaget største eigar av IKT bedriften EBRU Technologies og Austevoll utviklingsselskap.

Austevoll Kraftlag SA blei stifta som eit partslag 25. mars 1946, og fortsatt er det private som eig selskapet (97%). Overskot frå kraftlaget går tilbake til eigarane eller til vidareutvikling av Austevoll-samfunnet - heile 194 millioner kroner dei siste ti åra. Så ei krone til Austevoll Kraftlag SA, er også eit bidrag til vidareutvikling av øysamfunnet.

 

Pressemelding 15.06.2021